Reference: TDC tilfredshedsundersøgelse

 
 
 
 

Kunde

 

TDC Mobil A/S er den største GSM mobil operatør in Danmark.

 

Kort fortalt

 

TDC laver en årlig tilfredshedsundersøgelse ibland deres partnere. Mængden af data er betydelig. Data behandling var tidligere lavet manuelt, delvist i regneark. Statistikker tog uger at færdiggøre efter alt data var modtaget, og mange arbejdstimer var brugt til at behandle data. Nitram blev bedt om at lave et system til at håndtere både data input fra partnerne og statistik for TDC.

 

Procedure

 

Nitram Lexa blev introduceret til statistik modellen brugt af TDC. Brugerdelen af applikationen var designet til præcist at ligne formularene der blev brugt tidligere. Statistikkerne var forbedret kraftigt både i læsbarhed og behandlingstid. Tid brugt fra første møde til første partner login var 8 uger. En grænseflade til håndtering af multiple choice test blev programmeret, f.eks. TDC kan ændre en undersøgelse uden Nitram Lexa involveres.

 

Resultat

 

Årlige tilfredshedsundersøgelser udføres med et minimalt arbejdspres for TDC. Resultater er tilgængelige i real-tid.

 
 
   
 

info@nitramlexa.comTlf: +45 70 25 24 23